CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Việt Carpenter cung cấp nhiều hình thức thanh toán đảm bảo an toàn và tiện lợi cho người dùng gồm:

  • Thanh toán Paypal
  • Thanh toán Western
  • Thanh toán bằng thẻ ngân hàng nội địa
  • Giao hàng thu tiền tại nhà

Các chi phí thanh toán (nếu có) sẽ do khách hàng chịu.

Vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn hoặc xem( các hình thức thanh toán ) để lựa chọn hình thức thanh toán thích hợp.